Vidste du?

Hvordan man færdes på kirkegården og i kirken?
Hvem der arbejder ved kirken og hvilke arbejdsopgaver de har?
Hvad en menighed er?
Hvad et menighedsråd er og hvad de arbejder med?

Forventnings afgrænsning
Tager du kontakt til din kirke får at få en af kirkens medarbejdere til at fortælle for din gruppe.
Spørg da helt præcist hvad I vil vide, så kirkens medarbejdere svare kort og præcist på jeres spørgsmål.