Opgaver til tema Kirkebygning

Den er i vater
Lav dit eget vaterpas. Skal I arbejde med kirkens bygning er det godt at have sit eget vaterpas ved hånden.
Læreplans tema: Kulturelle udtryksformer og værdier, krop og bevægelse
Opgavearbejdsark

Mål kirkens omkreds
Børnene er selv “målebånd”, når de skal måle kirkens omkreds.
Læreplans tema: Krop og bevægelse, sprog
Opgave

Lav din egen lodstok
Skal man bygge en kirke er det vigtigt at byggeriet er i lod. Lav din egen lodstok og benyt den ved kirken, når I arbejder med byggeriet.
Læreplans tema: Kulturelle udtryksformer og værdier, krop og bevægelse
Opgavearbejdsark

Kirkebyggeri før og nu
Hvordan bygger man en kirke? Hvordan byggede man før og hvordan bygger man i dag? Vi besøger en kirke og eksperimentere med at trnasportere byggesten. Vi laver billeder af kirkebyggeri.
Læreplans tema: Sprog – krop og bevægelse – kulturelle udtryksformer og værdier – sociale kompetencer
Opgavearbejdsark 1arbejdsark 2arbejdsark 3baggrund 1baggrund 2Baggrund 3Baggrund 4

Geometrien i kirken
Hvilke geometriske former har kirken?
Læreplans tema: Sprog, Krop og bevægelse
Opgave

Tæl kirkens geometriske former
Hvordan kan du kende en kirke? Hvilke former kan du finde? Er der nogen former, som der er flest af og nogle som der næsten ikke er?
Læreplans tema: Sprog – krop og bevægelse
Opgavearbejdsark

Malet med kalk på væggen
Undersøg om jeres kirke har kalkmalerier.Benyt kalkmalerierne som samtalebilleder. Lav jeres eget kalkmaleri.
Læreplans tema: Sociale kompetencer, barnets alsidige personlige udvikling, sprog, kulturelle udtryksformer og værdier.
Opgavebaggrundsark 1baggrundsark 2

Lav jeres egne farver
Indsaml naturens materialer eller køb farvepigment.
Denne opgave kan kombineres med opgaven: Lav jeres eget kalkmaleri.
Læreplans tema: Krop og bevægelse, Kulturelle udtryksformer og værdier, natur og naturfænomener.
Opgave

Film: Børn arbejder med geometri

Filmen er udarbejdet af pædagogerne Solveig Uhre og Laila Godt Tarp fra børnehaven Egeknoppen, Grimstrup

Mål kirkens omkreds