Opgaver til tema Kirken som mødested

I kirken mødes man til…..
Lær om, hvad der sker i kirken, og lav tegninger af de ting mennesker mødes om i kirken.
Læreplans tema: Kulturelle udtryksformer og værdier
Opgavearbejdsark 1arbejdsark 2arbejdsark 3arbejdsark 4arbejdsark 5Baggrundsark

Se din kirke fra tårnets top
Gå en tur op i kirketårnet – Tæl trinene – Tal om landskabet – Lav en landskabsmodel
Læreplans tema: Natur og naturfænomener, krop og bevægelse, sprog.
Opgave

Hvad sker der i kirken?