Til skoler mellemtrinnet

Projektets mål er:

At give børnene kulturhistorisk identitet og begrebsforståelse gennem oplevelser og bevægelse. Dette skal ske i en sammenhæng mellem læring på skolen og ude ved det kulturhistoriske område.

Børnene vil færdes i kulturhistoriske læringsmiljøer. Læringsrummet er den kulturhistoriske bygning kirken og kirkegården. På skoleområdet tilegnes viden, færdigheder og holdninger skabt gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion. Der udvikles konkrete aktivitets- og undervisningsforløb, hvor der indgår flere af folkeskolens fag.

Spændende opgaver til mellemtrinnet

På venstre side finder du en række opgaver I kan arbejde med hjemme på skolen
eller ude ved kirken.