Opgaver med tema Kirkebygning

Kirkens geometri
Hvordan kan du kende en kirke? Hvilke geometriske former kan du finde? Hvilke former er der flest af? Færrest af?
Fag: Matematik
Opgavearbejdsarkbaggrundsark

Kirkens målestoksforhold
Hvordan kan du kende en kirke? Er der nogle bestemte målestoksforhold der gør sig gældende? Hvordan kan vi få kirken ned på papir?
Fag: Matematik
Opgavearbejdsarkbaggrundsark

Det store kirketårn
Konstruer en hjemmelavet højdemåler. Mål højden på kirketårnet.
Fag: Håndværk og Design, Matematik
Opgavearbejdsark