Opgaver med tema Kirkegården

Stedsegrønne planter
Kirkegårde er en have, fyldt med blomster, træer og buske, græs og gravsten. Mange af planterne er grønne hele året. Hvad er kendetegnende ved stedsegrønne planter? Hvor findes de og hvad kan de buges til?
Fag: Naturfag
OpgavearbejdsarkBaggrund

Gravsten – breve til afdøde
Gad vide hvem den afdøde person var? Hvilket liv mon han / hun levede? Hvordan kendte du den afdøde?
Fag: Dansk
Opgavearbejdsark 1arbejdsark 2

Matematik – Subtraktion og statistik
Kirkegården er et oplagt sted at lave minusstykker. På hver enkelt gravsten står der et regnestykke, når man skal finde personens alder. Efterfølgende kan elevernes resultater bearbejdes og indsættes i en hyppighedstabel og et pindediagram.
Fag: Matematik
OpgavearbejdsarkBaggrund

Matematik – Størrelsesforhold
Vælg et gravminde fra kirkegårdens lapidarium, tegn en skitse af denne med angivne mål. Tegn gravmindet i målestoksforhold.
Fag: Matematik
OpgavearbejdsarkBaggrund

Matematik – Massefylde
Vælg et gravminde fra kirkegårdens lapidarium, beregn rumfang, vægt, kan en mand løfte det eller skal der flere til?
Fag: Matematik
OpgavearbejdsarkBaggrund