Opgaver til tema Lyd i kirken

Ro i kirken
Lyt til kirkens stilhed.
Læreplans tema: Sociale kompetencer, personlig udvikling, sprog
Opgave

Syng til dagens arbejde – arbejdssang med fakter
Syng om det arbejde i udfører, når I bygger, vedligeholder og holder kirke.
Læreplans tema: Sociale kompetencer, personlig udvikling, sprog, kulturelle udtryksformer og værdier.
Opgavearbejdsark

Musik og sang i kirken
Har du hørt og set kirkens organist? Har du sunget en salme i kirken med musik og uden?
Læreplanstema: Sociale kompetencer, personlig udvikling, sprog, kulturelle udtryksformer og værdier.
Opgavebaggrundsark 1baggrundsark 2

Kirkeklokken
Har du prøvet at se en kirkeklokke – lytte til en kirkeklokke?
Ved du hvordan, hvornår og hvorfor man ringer med kirkeklokken? Har du eksperimenteret med at lave din egen kirkeklokke?
Læreplans tema: Sociale kompetencer, personlig udvikling, sprog, kulturelle udtryksformer og værdier, krop og bevægelse.
Opgavearbejdsark 1arbejdsark 2baggrund

Gå på opdagelse i kirkens orgel
Lav en aftale med organisten i jeres lokale kirke og få lov til at se orglet indeni. Hør organisten spille på de forskellige registre, så I kan høre hvor mange forskellige lyde orglet kan lave.
Læreplans tema: Personlig udvikling, sprog, kulturelle udtryksformer og værdier.
Opgavebaggrundsark

Lav jeres eget mælkebøtteorgel
Har I prøvet at se kirkens orgel indeni og hørt pibernes forskellige lyde? Så er det tid til at forsøge sig med at skabe jeres egne toner. Pluk en buket mælkebøtter i foråret og lav jeres eget mælkebøtteorgel.
Læreplans tema: Personlig udvikling, sprog, kulturelle udryksformer og værdier.
Opgavebaggrundsark

Spil på regnvandsspande og lav vandpyttedans
Har I prøvet at se kirkens orgel indeni og hørt pibernes forskellige lyde? Så er det tid til at forsøge sig med jeres egne toner. Træk i regntøj og gummistøvler på en god regnvejrsdag. Spil på regnvandsspande og lav organiserede vandpyttehop.
Læreplans tema: Personlig udvikling, sprog, kulturelle udtryksformer og værdier.
Opgavebaggrundsark

Lyt til kirkens lyde